ცეკვის ყოველწლიური
ფესტივალი „ქართული მზის ქვეშ“,
პირველი ეტაპი.
აგვისტო-სექტემბერი, 2023

ქართული ეროვნული სამოსის დღეა. დღესასწაულის ფარგლებში, ჩვენ ვაგროვებთ ჩამოხვეწილ და მრავალფეროვან ეროვნულ სამოსს საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან.
28 მაისს, 2023

Menu
/**"@type": "LocalBusiness",**/
Live