გიორგი ზულიაშვილი

ხის კვეთის სახალხო ოსტატია. მისი მანუშევრები მასზე უფრო მეტს მოგითხობთ, ვიდრე სიტყვები. ოსტატის ნამუშევრები წარმოდგენილია „შატო ფოტ დე მანავის“ შემოქმედებით გალერეაში ხელოვნის მშობლიურ სოფელ მანავში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, კახეთის რაიონში.

Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi
Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi Woodcarver Exposition in Chateau Fort de Manavi

Menu
/**"@type": "LocalBusiness",**/
Live