არქივი

ქალაქ საგარეჯოს ახალგაზრდული ქორეოგრაფიული ანსამბლის ღამის გადაღება
ივნისი, 2021

სოფელ მანავის სკოლის საცეკვაო გუნდის კლიპის გადაღება
ივნისი, 2021

dance.child.1
dance group
dance group
dance group
dance.child.1 dance group dance group dance group

ჩვენი არტგალერიის ბაზაზე რეპორტაჟის გადაღება გიორგი ზულიაშვილის ნამუშვრებზე
მაისი, 2021

Art Gallery.2
Art Gallery.1
Art Gallery.2 Art Gallery.1

საგარეჯოს გუნდი – კახეთის ჩემპიონები ფეხბურთში.
ჩვენ- სპონსორები.
ივნისი, 2019

football.4
football.4

ჩვენი გუნდი – საგარეჯოს ჩემპიონი.
ჩვენ – სპონსორები.
აგვისტო, 2019

football.1
football.2
football.3
football.1 football.2 football.3

სოფელ მანავის საშუალო სკოლის მოსწავლეებისათვის.
ჩვენ – ორგანიზატორები და სპონსორები.
2017 – ახალციხე, ვარძია
2018 – მცხეთა, ყაზბეგი
2019 – უფლისციხე, ქუთაისი
2021 – მცხეთა, ყაზბეგი

Avtobus
Avtobus
Avtobus Avtobus

ჩვენ – ორგანიზატორები და სპონსორები.
აგვისტო, 2018

297
297
Menu
Live