Wycieczka reklamowa (study-tour) dla touroperatorów i agencji turystycznych z całego świata.
29.03.2022

Doroczny festiwal tańca ludowego
„Pod gruzińskim słońcem”,
etap pierwszy.
kwiecień-maj, 2022

Dzień narodowego stroju gruzińskiego. W ramach obchodów zbieramy najwspanialsze i najróżniejsze stroje narodowe ze wszystkich regionów kraju.
18 maja 2022

Menu
/**"@type": "LocalBusiness",**/
Live